นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล ร่วมรับฟังการมอบนโยบาย ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ