นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล มอบของที่ระลึก แก่ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ