นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานเปิดงานกีฬาสีของภายในของโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ