คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนประเมินตรวจสอบสภาพจริงเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล