นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล พบปะนักเรียนที่สอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา