นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.สตูล ประชุมคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือ ตรวจนิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุน ร.ร.เอกชน