สช.สตูล ร่วมในงาน"เสน่ห์สตูลและงานกาชาดสตูล" ประจำปี 2562 จุดแลกของรางวัล