พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และทำบุญตักบาตร