วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 บุคลากร สช.สตูล ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก