บุคลากรในสังกัด สช.สตูล ร่วมรดน้ำขอพร นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล