บุคลากร สช.สตูล ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในภาระงานของแต่ละตำแหน่ง