นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 4 / 2562