ต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเข้ารับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สช.อำเภอ