นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล ร่วมแสดงความยินดีกับผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู ฯ ที่ได้เข้ารับรางวัลพระราชทาน