นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.สตูล ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดชนาธิปเฉลิม