นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.สตูล ร่วมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก