บุคลากร สช.สตูล ลงพื้นที่ตรวจสอบตราสารจัดตั้งโรงเรียนโคกทรายอนุสรณ์