นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3 / 2562