นายสมคิด เจ้ยชุม ร่วมมอบจักรยานเพื่อเป็นของขวัญ ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562