นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล ประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference)