พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถวายราชสดุดีและถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.9