นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูลครั้งที่ 12 / 2561