นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.สตูลพบปะบุคลากรการดำเนินงานจัดโครงการจัดทำบริหารจัดการองค์ความรู้