นายเกริก แต่งเกลี้ยง รอง ผอ.สช.สตูลประชุมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาค