นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล มอบเสื้อสูทให้เป็นสวัสดิการแก่บุคลากร สช.