นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล พบปะผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก่อนเข้ารับการประเมินรอบที่ 2