ผอ.สช.สตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบพนักงานราชการ สช.สตูล