ผอ.สช.สตูล ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี