นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผวจ.สตูล