ผอ.สช.จ.สตูล ตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัครพนักงานราชการ