จำนวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สช.สตูล ประจำวันที่ 8 - 12 ตุลาคม 2561