ร่วมแสดงความยินดีกับ นายศักดา วิทยาศิริกุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล