สช.สตูล ร่วมแสดงความยินดีกับนายศักดิ์จิต มาศจิตต์เนื่องในโอกาสย้ายไปเข้ารับตำแหน่ง รอง ผอ.ศปบ.จชต.