ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูลครั้งที่ 10 / 2561