ผอ.สช.จ.สตูล ลงพื้นที่ติดดตามการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมวิชาการครั้งที่4