นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล ประชุม อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ