ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล