นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล ร่วมในกิจกรรมโครงการศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่พบปะประชาชนจังหวัดสตูล