พิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียนในงานภูริวิชาการ 61