พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา