พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล