นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล มอบพวงหรีดแก่ คุณแม่ทิพวรรณ หัสนันท์ มารดานายณรงค์ยศ หัสนันท์ ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์