สช.สตูล ลงพื้นที่ตรวจการขออนุญาตจัดตั้งศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดีกา