นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล สำรวจสถานที่ในการจัดกิจกรรมสร้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่น