นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล ร่วมโครงการอบรมสร้างความเข้าใจโรงเรียนเอกชนและผู้บริหาร จชต.