สช.จ.สตูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

        สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จะดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ จำนวน  ๗  ตำแหน่ง  ๑๐  อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล