ประชุมเตรียมความพร้อมฝ่ายเลขานุการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 60