นายเกริก แต่งเกลี้ยง รอง ผอ.สช.จ.สตูลร่วมเป็นเกียรติและร่วมกล่าวถึงความสำเร็จ