นายพเนิน ปิ่นแก้ว รอง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมเสวนาและลงนาม MOU