นายดาลัน นุงอาหลี อดีต ผอ สช.จ.สตูล เข้าร่วมพูดคุยในรายการ "ชุมชนคนสตูล" สวท.สตูล